IAESTE

Jak už bylo v úvodu, MALTA je pořádána studentstkou organizací IAESTE. Ta působí na technických vysokých školách téměř po celém světě – aktuálně v 85 zemích světa.

Naší hlavní činností je organizace zahraničních pracovních stáží v oboru pro studenty. Celosvětově tak IAESTE přispívá k rozvoji odborných znalostí studentů, k porozumění mezi národy i k odstranění rozdílů v technické vyspělosti jednotlivých zemí.

České republice fungujeme jako nezisková organizace na devíti univerzitách. Kromě zajišťování zahraničních praxí se zaměřujeme také na zprostředkování kontaktů mezi studenty a firmami jakožto potenciálními zaměstnavateli. IAESTE v ČR tvoří skupina studentů, kteří se dobrovolně podílejí na realizaci všech aktivit a při té příležitosti se učí novým věcem, zlepšují své dovednosti a v neposlední řadě se baví v dobré partě přátel.